• Plan de emprego Local 2016-2019

 

  • Axudas á promoción do emprego autónomo

 

  • Programa Principia
    “Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 8 de xuño de 2017 (Programa Principia)”.
  • “Persoal cofinanciado pola Xunta de Galicia ao abeiro da Resolución da Axencia Galega de Innovación do 24 de abril de 2018 (Programa Principia)”.